Dierenartsenpraktijk LaakkwartierPrivacy statement

Dierenartsenpraktijk Laakkwartier gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Dierenartsenpraktijk Laakkwartier deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Dierenartsenpraktijk Laakkwartier bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Dierenartsenpraktijk Laakkwartier houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Dierenartsenpraktijk Laakkwartier vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Dierenartsenpraktijk Laakkwartier informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Dierenartsenpraktijk Laakkwartier informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Dierenartsenpraktijk Laakkwartier informeert patiënten indien Dierenartsenpraktijk Laakkwartier bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.