Praktyka weterynaryjna LaakkwartierOświadczenie o ochronie prywatności

Praktyka weterynaryjna Laakkwartier wykorzystuje dane pacjentów tylko do celów, dla których dane zostały zapisane. Praktyka weterynaryjna Laakkwartier nie udostępnia danych pacjentów osobom trzecim, chyba że jest to konieczne ze względu na cel przechowywania. Praktyka weterynaryjna Laakkwartier nie przechowuje danych pacjentów dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel przechowywania danych. Praktyka weterynaryjna Laakkwartier zabezpieczyć dane pacjentów przed nieuprawnionym dostępem za pomocą wszelkich środków i sposobów. Praktyka weterynaryjna Laakkwartier uzyskuje zgodę pacjentów na przechowywanie danych osobowych, jeżeli są nie została zawarta umowa o leczenie. Praktyka weterynaryjna Laakkwartier informuje pacjentów o przysługujących im prawach w odniesieniu do ich danych osobowych. Praktyka weterynaryjna Laakkwartier informuje swoich pacjentów o celu przetwarzania danych osobowych. Praktyka weterynaryjna Laakkwartier informuje pacjentów, jeśli Praktyka weterynaryjna Laakkwartier będzie wykonywał specjalne operacje z danymi osobowymi.