Dierenartsenpraktijk LaakkwartierBetalingsvoorwaarden DAP Laakkwartier

In vervolg op het bepaalde in art. 6.2 van de algemene voorwaarden van de KNMvD, gelden voor Dierenartsenpraktijk Laakkwartier de navolgende bepalingen.

Nota’s dienen direct per kas of pin te worden voldaan. In verband met uw en onze veiligheid hebben wij de voorkeur voor pinbetalingen.

Enkel in het geval van een levensbedreigende situatie van uw dier kan de praktijk besluiten om u uitstel van betaling te geven. Er wordt dus geen akkoord gegeven voor een betalingsregeling indien er sprake is van een niet-levensbedreigende situatie.