Praktyka weterynaryjna LaakkwartierWarunki płatności DAP Laakkwartier

W nawiązaniu do postanowień artykułu 6.2 Ogólnych Warunków KNMvD, w przypadku Praktyki Weterynaryjnej Laakkwartier obowiązują następujące postanowienia.

Faktury należy opłacać bezpośrednio gotówką lub pinem. W związku z Państwa i naszym bezpieczeństwem preferujemy płatność za pomocą kodu PIN.

Tylko w przypadku zagrażające życiu sytuacja twojego zwierzęcia może praktyka decyduje o przyznaniu Ci prolongaty płatności. W związku z tym nie zostanie ustalone porozumienie w sprawie płatności, jeśli sytuacja nie zagraża życiu.