Praktyka weterynaryjna LaakkwartierCzłonek personelu administracyjnego