Contact

 

Our adress:
Pasteurplein 7
2522 RB Den Haag

Route

News Letter

 

sign in

Phone number
070-3908908
After closing hour
0900-2226333

Emergency

               

 

 

Castratie reu

Vanaf de leeftijd van ongeveer zes maanden kunt u besluiten om de reu te laten castreren. Vaak wordt dit gedaan omdat er een ongesteriliseerde teef in huis is, of de reu gaat 'rijden' op voorwerpen, of, erger nog, gezinsleden. Ook dominant gedrag kan een reden zijn om de reu te laten castreren. Maak hierbij wel een verschil tussen dominant aangeleerd gedrag en hormonaal aangedreven gedrag. Dominant aangeleerd gedrag zal met de castratie niet minder worden. Blijven trainen/opvoeden dus! Als u zekerheid wil hebben of het gedrag inderdaad hormonaal aangedreven is, dan kunt u ervoor kiezen om de hond eerst chemisch te castreren. Dit kan voor een half jaar of een jaar. Tijdens deze periode zal duidelijk worden hoe het gedrag van de hond zal veranderen na een definitieve castratie.

Op jongere leeftijd zijn er geen medische redenen om de reu te castreren, op latere leeftijd kan dit wel het geval zijn in verband met bijvoorbeeld prostaatproblemen of testikeltumoren.

De castratie zelf vindt 's morgens plaats. De hond moet nuchter worden gebracht op het afgesproken tijdstip. Daarna wordt hij in slaap gebracht, daar mag u gewoon bij zijn. De dierenarts neemt de hond vervolgens mee naar de operatiekamer, waar hij wordt geintubeerd en aan de beademing wordt gelegd om de narcose zo goed mogelijk in de gaten te houden. Er is altijd gedurende de hele operatie een paraveterinair assistente aanwezig die de narcose in de gaten houdt. Als de hond wakker genoeg is om naar huis te gaan, wordt u gebeld om hem op te komen halen. Er wordt onderhuids gehecht, waardoor een vervelende kraag in de meeste gevallen niet noodzakelijk is. U krijgt voor een aantal dagen pijnstilling mee, en na tien dagen kijkt de dierenarts of de wond goed is geheeld en of er nog wat restjes (oplosbaar) hechtmateriaal aanwezig is wat zij kan verwijderen. Deze procedure is ook één van de redenen dat er prijsverschillen zijn tussen dierenartsen onderling. Als u rond gaat bellen wat een castratie kost, dan zal niet iedere praktijk meteen de nazorg noemen, of de pijnstilling. Ook is het niet overal gebruikelijk dat de narcose door middel van een uitgebreide monitoring plaatsvindt. Wij vinden het als praktijk wel heel belangrijk dat we u de zekerheid kunnen bieden dat de hond met minimaal risico onder narcose gaat. Daarnaast achten wij pijnstilling noodzakelijk omdat de hond niet kan aangeven hoeveel pijn hij heeft. 

Via deze link een kort filmpje over castreren.